Historien om Erstad & Lekven

 Trygve Erstad

Sivilingeniørene Trygve Erstad og Kåre Høie startet i 1960 byggelederfirmaet Erstad & Høie.

Formålet med firmaet var at det skulle være et spesialfirma innenfor fagområdene:
- Byggeledelse
- Kontraktsadministrasjon
- Beskrivende masseberegninger

Byggeledelse i den form vi ser i dag ved profesjonelle byggelederfirma, var i slutten av 1950 årene et ukjent fenomen i Norge. I den grad oppfølgingen på byggeplassen ikke ble utført av arkitekt, ble byggeledelsen ivaretatt av enkeltstående personer, gjerne byggmestre. Siv.ing. Kåre Høie døde i 1964, og firmaet ble drevet videre av Trygve Erstad som personlig selskap.

I 1983 kom Harald Lekven med på eiersiden gjennom opprettelsen av Erstad & Lekven AS.  Harald Lekven

I 1989 utvidet vi vårt marked til å dekke østlandsområdet ved etableringen av Erstad & Lekven Oslo AS.

Virksomheten ble gradvis utvidet fra kun å dekke tradisjonell byggeledelse til prosjektadministrative disipliner innenfor prosjektledelse, prosjekteringsledelse, prosjektstyring og byggeledelse.

I 1995 ble Erstad & Lekven Utbygging AS etablert med forretningsområder eiendomsutvikling og utbygging i egen regi.

I 1998 ble våre medarbeidere innen programmering, utstyrsplanlegging og innkjøp til helsesektoren samlet i Erstad & Lekven Helse AS. I 2008 utvidet Erstad & Lekven Helse AS sin virksomhet fra rådgivning til også å omfatte entreprenørvirksomhet for sykehus, klinikker og helsebygg.

Erstad & Lekven Oslo AS er nå solgt ut i sin helhet.

Tilbake