Paradisalléen 8, 5232 Paradis : Tlf 55 92 77 10 : e-post elu@erstad-lekven.no : Org.nr. 974 279 363

Historikk

Erstad & Lekven startet med egenregiprosjekter på midten av 80-tallet. De første prosjektene var samarbeidsprosjekter som ble bygget i Os. Deretter kom nedgangen i markedet, og fra 1990 fikk de fleste i bransjen for lite å gjøre.

Montana TerrassePå en av byens beste tomter hadde vi bestemt oss for å bygge eldreboliger. Selskapet Montana Eiendom AS ble opprettet for å gjennomføre prosjektet Montana Terrasse. Selv på denne tomten skulle det vise seg å være vanskelig å få solgt leilighetene, men etter noen års planlegging og salgsarbeid, ble prosjektet fullført i 1993. Dette året var vi trolig det selskapet som bygget flest boligenheter i Bergen.

Vi bestemte oss for å gjøre egenregiprosjekter til et permanent satsingsområde. I 1995 ble selskapet Erstad & Lekven Utbygging A/S etablert, slik at alle gruppens selskaper skulle arbeide under samme logo. Kundene skulle kunne vite hvem som sto bak.

Golfstien TerrasseDet nye satsingsområdet har vist seg å være riktig strategi. I perioden etter 1995 har vi bygget mange flotte byggeprosjekter. Vi kan nevne Hop Terrasse, Golfstien Terrasse, Ravnanger Bo- og omsorgssenter, Apeltun Terrasse, Rondo Park på Råstøl, WigWam på Apeltun, ZigZag på Nedre Natland, TipTop på Apeltun, KozMoz 1, 2, 3 og 4 på Råstøl og TraPez på Apeltun.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av nye prosjekter. Vi er nå i gang med terrasseprosjektet vårt på Hop. Deretter følger prosjekter i Knarvik og Indre Arna. Videre arbeider vi med å utvikle kontoreiendommen vår på Paradis, som nå ligger innenfor sentrumsområdet på Paradis.

Firmaet har få ansatte. Filosofien er at et fåtall nøkkelpersoner skal skape prosjekter som krever en betydelig innsats fra mange ulike aktører når de skal gjennomføres. Entrepriser og varer kjøpes inn til hvert enkelt prosjekt, det innebærer at vi har og har hatt kontrakter med svært mange av byens firmaer. Fra Erstad & Lekven Bergen AS kjøpes administrative tjenester, som for eksempel prosjektledelse og byggeledelse, når kapasiteten i egne rekker er for liten.

Helt fra starten med Montana Eiendom AS har sivilingeniør Dag Dalland vært med i egenregiprosjektene. Først som prosjektleder, fra 1995 har han hatt den daglige ledelsen i Erstad & Lekven Utbygging A/S. I tillegg har han utført oppgaver av teknisk karakter samt arbeidet med prosjektøkonomi og salg.

Kristoffer Rob har vært styreleder i den samme perioden.

Økonomisjef Torill Thorbjørnsen og utbygningssjef Kjetil Hjorth har begge stått sentralt i utviklingen av firmaet.

Erstad & Lekven Utbygging A/S eies av Erstad & Lekven AS og de ansatte i firmaene.

Oppdatert den 30.9.2014