Paradisalléen 8, 5232 Paradis : Tlf 55 92 77 10 : e-post elu@erstad-lekven.no : Org.nr. 974 279 363

Adresse

Erstad & Lekven Utbygging AS

Paradisalléen 8, 5232  Paradis
Tlf: 55 92 77 10 
e-post: elu@erstad-lekven.no
Org.nr. 974 279 363

Her holder vi til

Våre ansatte

For å redusere antall uønskede e-poster oppgir vi ikke e-postadressene til de ansatte som linker. 
Fullstendige e-postadresser til de ansatte er derfor navnet som er oppgitt for hver person etterfulgt av
@erstad-lekven.no 


Dag Dalland
Adm.dir.
Sivilingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 10
mob: 91 54 21 36
e-post: dag


Kjetil Hjorth

Utbyggingssjef
Sivilingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 10
mob: 91 54 21 25
e-post: kjetil


Torill Thorbjørnsen

Økonomisjef
Bachelor i økonomi

Tlf: 55 92 77 10
mob: 90 51 63 10
e-post: torill


Vegar Andersen

Byggeleder
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 10
mob: 41 55 17 00
e-post: vegar