Paradisalléen 8, 5232 Paradis : Tlf 55 92 77 10 : e-post elu@erstad-lekven.no : Org.nr. 974 279 363

Troldhaugveien 30-36

Vi har her bygget et prosjekt med 7 nye boligenheter av varierende størrelse.

Samtidig har vi gjennom planleggingen sørget for å bevare det vakre, gamle huset som sto der fra før.
Ved videresalg er det oppnådd vesentlig verdiøkning.

 

 

 

Tilbake