Gå til Erstad & Lekven Bergen
Gå til Erstad & Lekven inngangsportal

Referanser

ARBEIDSFELT

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Administrasjons og forretningsbygg
 • Boligprosjektering
 • Byfornying og rehabilitering
 • Jernbane
 • Flyplassanlegg/Terminalbygg
 • Industrianlegg
 • Kaianlegg
 • Laboratorier/prosessanlegg
 • Lager og verkstedsbygg
 • Landbasert petroleumsvirksomhet

FAGOMRÅDER

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse/anleggsledelse
 • Eiendomsutvikling

DISIPLINER

 • Budsjettering/økonomistyring og finansiering
 • Beskrivelser
 • FDV - opplegg
 • Forretningsførsel
 • Fremdriftsplanlegging og styring
 • Innkjøp
 • Kontraktsutarbeidelse/kontraktsadministrasjon
 • Kvalitetsplanlegging og styring
 • Prosjektgranskning/tilstandsvurdering
 • Helse, miljø og sikkerhet

Copyright © Erstad & Lekven 2012