Gå til Erstad & Lekven Bergen
Gå til Erstad & Lekven inngangsportal

Hva vi har fokus på

Yrkesbygg/industri

I all næringsvirksomhet styres lønnsomheten av rammebetingelsene i markedet og av virksomhetens ressurser. Bærekraftig virksomhet over tid påvirkes av skiftende marked og ressursenes evne til nyskaping, effektivisering og rask omstilling i forhold til endringene i etterspørselen.

Selv om kostnadsnivået er høyt her til lands finnes det fortsatt levekraftig industri. Teknologi, produktutvikling, markedsføring, effektiv og sikker produksjon og distribusjon er faktorer som kan bære virksomheten videre, selv i et tøft marked. Samme prinsippet gjelder også vår innlandsvirksomhet – hvor konkurransen mellom aktørene er stor og presset fra utenlandske aktører med lave kostnader alltid synes å være stigende.


Erstad & Lekven har fokus på kundens virksomhet som det overordnede – å bidra med alle evner til at bygget eller anlegget kunden trenger skal gi den verdiskapning han forventer. Derfor er vi lojal til kundens rammer for byggeriet og tilstreber å få virksomhetsforståelsen ut til ”planleggernes tegnebord” og til byggeplassen.

 

 

 

 

 

Copyright © Erstad & Lekven 2012