Gå til Erstad & Lekven Bergen
Gå til Erstad & Lekven inngangsportal

Ansatte i Erstad & Lekven Bergen

For å redusere antall uønskede e-poster oppgir vi ikke e-postadressene til de ansatte som linker. 
Fullstendige e-postadresser til de ansatte er derfor navnet som er oppgitt for hver person etterfulgt av @erstad-lekven.no 


Rune Agdal 

Daglig leder

Sivilingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 93 01 81 20

E-post: rune

  

 


 Egil Arnesen

Senioringeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 91 11 14 39

E-post: egil

 

 


 Ronny André Bertelsen
Ingeniør elektro/automasjon

 

Tlf: 55 92 77 00
mob: 90 63 26 70

E-post: ronny

  


 Britt Anne Drange Svendsen
Sekretær

Tlf: 55 92 77 00
mob: 41 52 27 28

E-post: britt

 

 


 Leon Fauske
Senioringeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 48 00 92 34

E-post: leon

 

 


 Unni Gaustad
Regnskap

Tlf: 55 92 77 00
mob: 95 05 60 68

E-post: unni

 

 


 Martin Halvorsen
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00 
mob: 94 80 38 97

E-post: martin

 

 


Tore Hjerkinn
Sivilingeniør VVSTlf: 55 92 77 00 
mob: 90 10 79 93

E-post: tore

  


 Leif Henrik Holmsen
Ingeniør bygg
Byggmester

Tlf: 55 92 77 00 
mob: 99 76 94 82

E-post: leif

 

 


Andreas Ro Iversen
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00 
mob: 91 72 98 75

E-post: andreas

 

 


 Stefan Klemetsen
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00 
mob: 98 40 49 09

E-post: stefan

 

 


 Sven-Erik Lundstrøm
Ingeniør bygg
Svennebrev forskalingssnekker/jernbinder

Tlf: 55 92 77 00 
mob: 91 15 19 63

E-post: sven-erik

 

 


 Egil Lønningen
Senioringeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 90 83 84 54

E-post: egil.l

 

 


Petter Dyrkoren Nes
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 90 91 87 18

E-post: petter

 

 


Martin Paskert
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 41 62 27 25

E-post: martin.p

 

 


 Joachim Riisdal 
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 99 22 80 47

E-post: joachim.r

 

 

 


Hans Petter Brenk Rønning 
Sivilarkitekt

Tlf: 55 92 77 00
mob: 48 13 02 35

E-post: hanspetter

 

 


 Even Segbø
Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 91 75 16 69

E-post: even

 

 


 Geirmund Skeie
Sivilingeniør VVS

Tlf: 55 92 77 00
mob: 91 14 95 92

E-post: geirmund

 

 


 Tord-Eirik Solberg

Ingeniør bygg/tømrersvenn

Tlf: 55 92 77 00
mob: 91 30 61 06

E-post: tord

 

 


 Eivind Thane

Ingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 92 81 80 46

E-post: eivind

 

 


 Trond Bendik Øvrebø
Sivilingeniør bygg

Tlf: 55 92 77 00
mob: 91 57 00 39

E-post: trond

 

 


 Kjartan Åsmul
Senioringeniør  bygg
Prosjekteringsleder
Prosjektleder
Funksjonsplanlegger

Tlf: 55 92 77 00
mob: 90 77 01 75

E-post: kjartan


Copyright © Erstad & Lekven 2012