Gå til Erstad & Lekven Bergen
Gå til Erstad & Lekven inngangsportal

Erstad & Lekven Bergen AS

Erstad & Lekven Bergen AS har 24 ansatte.  Vårt kontor er på Paradis, sentralt på aksen mellom Flesland og Bergen sentrum.

Vår målsetning er å skape verdier for våre kunder for derigjennom å legge grunnlag for egen verdiskapning, vekst og trivsel.

Vårt hovedvirke er prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, funksjonsplanlegging og utstyrsplanlegging på:

  • Skolebygg
  • Helse- og forskningsbygg
  • Kontor- og yrkesbygg
  • Forsvarsanlegg.
  • Industrianlegg
  • Boliger
  • Forretningsbygg
  • Kommunale veganlegg og VA-anlegg

Vi er eksponenter for kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og legger vekt på å bidra til tillitsbygging og konstruktivt samspill mellom aktørene.

 

Copyright © Erstad & Lekven 2012